Lancering www.verlicht.be

Op 15 mei 07 lanceren het Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV) en zes milieuorganisaties (WWF, VIBE, Velt, Ecolife, Greenpeace en CVN) de webstek www.verlicht.be. Deze vormingsdatabank rond milieu en verbruik biedt consumenten en sociaal-culturele organisaties een volledig overzicht van cursussen, lezingen of workshops die mensen helpen hun ecologische voetafdruk te verlichten. NBV en partners krijgen voor hun project Milieuverlicht Verbruiken de steun van de Vlaamse Overheid.

Heel wat organisaties leren je slim verbruiken: bewuster omgaan met water en energie, kiezen voor mens- en milieuvriendelijke voeding of gezond bouwen en wonen. www.verlicht.be biedt vanaf nu zowel aan volwassenen als aan organisaties een overzicht van vormingsactiviteiten over milieubewust verbruiken aan. Individuele bezoekers kunnen een keuze maken uit het aanbod open voor iedereen. Sociaal-culturele organisaties kunnen vormingen aanvragen of in overleg op maat laten uitwerken.

De vormingsdatabank bevat het vormingsaanbod van organisaties actief rond milieu en verbruik en beperkt zich daarbij niet tot dat van de projectpartners. Zo is er ook een selectie uit Prettig Geleerd, de sociaal-culturele activiteitenkalender van SoCiuS. Organisaties die interesse hebben om hun vormingsaanbod, gericht naar volwassenen, via www.verlicht.be te verspreiden, kunnen contact opnemen met het Netwerk Bewust Verbruiken vzw.

www.verlicht.be kadert in het project Milieuverlicht Verbruiken dat het Netwerk Bewust Verbruiken vzw, Centrum voor Natuur- en Milieueducatie vzw, Ecolife vzw, Greenpeace vzw, VELT vzw, VIBE vzw en WWF-Vlaanderen vzw uitwerken met de steun van de Vlaamse Overheid. Dit project beoogt dat meer mensen in hun dagelijkse praktijk milieusparender consumeren. Het instrument dat daarvoor wordt ingezet is vorming in groepsverband. Het project is vooral gericht op afdelingen van sociaal-culturele organisaties. Naast de vormingsdatabank www.verlicht.be vindt onder meer ook een behoeftedetectie plaats bij sociaal-culturele organisaties en worden didactische trainingen voor lesgevers rond milieu en verbruik georganiseerd.

 


Naar het nieuwsoverzicht