Wie?

Milieuverlicht verbruiken is een initiatief van:

Netwerk Bewust Verbruiken vzw
Vlaams samenwerkingsverband van organisaties dat mens- en milieubewust verbruiken in Vlaanderen willen stimuleren door middel van netwerking, informatie, campagnes en projecten.
Centrum voor Natuur- en Milieueducatie vzw
Het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie organiseert, stimuleert en ondersteunt al meer dan 40 jaar cursussen over natuur en milieu voor volwassenen. De meest bekende cursus is ongetwijfeld de cursus Natuurgids maar ook de cursus Natuur-in-zicht en tal val vervolgmodules en korte cursussen behoren tot de kerntaken van deze organisatie.
Ecolife vzw
Ecolife is een milieuorganisaties die projecten en campagnes ontwikkelt rond ecologische gedragsverandering bij verschillende doelgroepen: huishoudens, gemeenten, bedrijven, jongeren, mensen in kansarmoede, enz. Het concept van de Ecologische Voetafdruk is vaak een rode draad in modellen en calculators.
Greenpeace vzw
Greenpeace is een internationale drukkingsgroep die ijvert voor de bescherming van het ecosysteem aarde. We zijn politiek volledig onafhankelijk en halen onze financiële middelen enkel uit giften van onze sympathisanten en de verkoop van goederen. Onze campagnes zijn altijd geweldloos.
VELT vzw
Gezond leven op het ritme van de seizoenen. En dit met respect voor de natuur. In een notendop is dat 'ecologisch leven'. Velt geeft dit idee gestalte in huis, tuin en daarbuiten. Door kwaliteitsvolle publicaties en samenwerkingsverbanden wil Velt bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame levensstijl. In Vlaanderen en Nederland telt Velt 12.000 leden en 100 lokale afdelingen.
VIBE vzw
VIBE vzw is een onafhankelijke vzw op het kruispunt van de milieubeweging en de bouwsector. In Vlaanderen bestaat er zo’n kwart eeuw ervaring met milieuverantwoord en gezond bouwen en wonen. De voorloper van VIBE vzw, opgericht in 1981, was de eerste organisatie in ons land die met ‘duurzaam bouwen’ bezig was. Om het bio-ecologische gedachtegoed breder bekend te maken en ‘duur-zaam bouwen’ consequent te vertegenwoordigen, werd in 1996 VIBE vzw op de sporen gezet.
WWF-Vlaanderen vzw
WWF staat voor World Wide Fund for Nature en is wereldwijd de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisatie. Daarnaast is WWF een internationaal netwerk, actief in meer dan 100 landen en met wereldwijd 5 miljoen sympathisanten. Tenslotte is WWF een organisatie met een wetenschappelijke en constructieve aanpak die kiest voor samenwerking en dialoog.
Prettig Geleerd
Kalender met een brede waaier activiteiten van sociaal-culturele organisaties in Vlaanderen: cursussen, lezingen, debatavonden, tentoonstellingen of uitstappen. Een initiatief van SoCiuS, het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.